Sankcje gospodarcze wobec Rosji

Zakaz eksportu do Rosji niektórych towarów i usług jest w głównej mierze efektem działań wojennych prowadzonych przeciw Ukrainie. Aneksja Krymu przez Rosję w roku 2014 została głośno potępiona przez większość krajów na świecie. W wyniku działań zbrojnych i destabilizacyjnych prowadzonych przeciw Ukrainie, szereg krajów (włączając państwa należące do Unii Europejskiej) zdecydowało się na nałożenie sankcji na Federację Rosyjską. Dotyczą one w dużej mierze obostrzeń wobec wpływowych biznesmenów i osób powiązanych z władzą, dotykają jednak i towarów oraz usług dostarczanych na teren kraju.

Czego nie wolno eksportować do Rosji?

Ograniczeniu poddano przede wszystkim nowoczesne technologie i usługi, które uznawane są za strategicznie cenne. Dotyczą głównie wydobycia i produkcji ropy naftowej, co w sposób pośredni miało osłabić gospodarkę kraju, w dużej mierze dotowaną przez tę gałąź przemysłu. Bezwzględny zakaz eksportu do Rosji objął broń oraz produkty zastosowania militarnego. Sankcje wprowadzono także wobec niektórych rosyjskich banków, którym ograniczono dostęp do rynków kapitałowych na świecie.
W odpowiedzi na nałożone restrykcje rząd Federacji Rosyjskie odpowiedział opublikowaniem listy produktów, których sprowadzanie do kraju stało się nielegalne. Sankcje nałożono między innymi na USA, kraje Unii Europejskiej, Australię, Norwegię i Ukrainę.

Co obejmuje zakaz eksportu do Rosji?

Na czarnej liście towarów, których dotyczy zakaz exportu do Rosji, rząd Federacji umieścił w głównej mierze produkty spożywcze i rolne. Wśród nich znalazły się wołowina, wieprzowina i drób, zarówno świeże, suszone jak i mrożone. Nie wolno sprowadzać także ryb. Sankcjami objęto mleko oraz produkty pochodne, w szczególności sery i twarogi. Na liście znalazły się produkty spożywcze produkowane na bazie mleka i tłuszczów roślinnych. Dużym ciosem dla polskiego przemysłu rolniczego stał się zakaz sprowadzania na teren Federacji Rosyjskiej owoców, warzyw i orzechów. Kraj ten był bowiem jednym z ważniejszych importerów towarów wytwarzanych na obszarach wiejskich.

Co warto eksportować do Rosji?

Mimo znacznych dla polskich producentów ograniczeń w exporcie na rynek rosyjski, z roku na rok rośnie wartość towaru sprzedanego za wschodnią granicą. Wśród dóbr będących hitem na rynku Federacji przodują artykuły motoryzacyjne oraz elektro maszyny. Świetne wyniki osiągają przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego i metalurgicznego. Mimo ograniczeń, rośnie także polski export do Rosji w branży rolno-spożywczej. Niezmiennie dobrze sprzedaje się odzież i obuwie.

Rosja to ogromny rynek zbytu dla przedsiębiorstw różnych branż. Rozwój gospodarczy tego kraju, a także potrzeba wprowadzania nowych technologii sprawia, że tamtejszy rynek jest otwarty na nowoczesne rozwiązania niemal w każdej gałęzi przemysłu. Otwarcie rynku na Europę i świat jest zatem świetną szansą na nawiązanie relacji handlowych także i dla polskiego biznesu.