Promuj inicjatywy, pozyskuj darczyńców i pomagaj ludziom na całym świecie!

W ramach programu Google Ad Grants, organizacja non-profit może korzystać z reklam tekstowych Google Ads.
Dowiedz się czy Twoja organizacja może skorzystać z programu i zobacz film o Google Ad Grants.

Google Ad Grants to program oferowany przez Google, który umożliwia organizacjom non-profit korzystanie z bezpłatnych reklam w wyszukiwarce Google. Program ten został stworzony, aby wspierać organizacje charytatywne, edukacyjne i inne non-profit w zwiększaniu swojego zasięgu poprzez reklamy online.

Główne cechy Google Ad Grants to:

  1. Bezpłatne reklamy w Google Ads: Uczestniczące organizacje otrzymują miesięcznie kredyt reklamowy, który mogą wykorzystać na płatne reklamy w Google Ads.
  2. Globalna widoczność: Dzięki reklamom w wyszukiwarce Google organizacje mogą dotrzeć do szerszej publiczności, zwiększając świadomość i zasięg swoich działań.
  3. Zwiększanie zaangażowania: Program umożliwia organizacjom non-profit efektywnie komunikowanie się z potencjalnymi zwolennikami, wolontariuszami i darczyńcami.
  4. Wsparcie misji charytatywnej: Działań organizacji non-profit często zależy od wsparcia społeczności, a Google Ad Grants może pomóc w budowaniu tej społeczności online.

Aby skorzystać z programu Google Ad Grants, organizacje non-profit muszą spełniać określone kryteria, takie jak posiadanie statusu organizacji non-profit, zatwierdzenie przez Google, a także przestrzeganie wytycznych i regulaminów programu.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, czy kwalifikujesz się do programu.
Zdobądź 40 000 PLN miesięcznie na reklamę w Google!