Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej pozeo.pl

Administratorem strony jest POZEO EMILIA ADAMCZYK z siedzibą 93-148 Łódź, Rzgowska 92, NIP: 728-242-11-17. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@pozeo.pl 

§ 1.Słownik pojęć

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – POZEO EMILIA ADAMCZYK z siedzibą 93-148 Łódź, Rzgowska 92NIP: 728-242-11-17. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@pozeo.pl 
 2. Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem: https://pozeo.pl/
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony

§ 2. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 3. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy.
 4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich podanie stanowi niezbędną czynność do podjęcia przez Użytkownika działań, do których przeznaczony jest formularz.
 5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, zaś dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Użytkownikowi przysługują uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 7. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: POZEO EMILIA ADAMCZYK z siedzibą 93-148 Łódź, Rzgowska 92, NIP: 728-242-11-17.

§ 3. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§. 4 Informacje o stosowanych technologiach:

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6. Bezpieczeństwo

Wszelkie dane i informacje przesyłane przez stronę pozeo.pl są zabezpieczone protokołem SSL.