Raport z obrotu towarowego handlu zagranicznego Polska-Rosja

Raport w okresie styczeń – lipiec 2019 w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku

Ze świeżo opublikowanych badań GUS wynika, że obroty towarowe handlu zagranicznego za okres styczeń-lipiec 2019 wyniosły w cenach bieżących 578,5 mld PLN w eksporcie oraz 579,2 mld PLN w imporcie. W porównaniu z analogicznym okres w 2018 roku eksport zanotował wzrost na poziomie 6,6% a import na poziomie 5% czyli wskaźnik dynamiki eksportu w PLN wyniósł 106,6 a wskaźnik dynamiki importu w PLN wyniósł 105,0.

Największy udział ogółem w 2019 Polska ma:

  • w eksporcie z krajami rozwiniętymi – 87,0% (w tym UE 79,9%)
  • w imporcie – 66,4% (w tym UE 58,7%).

W okresie analogicznym roku 2018 było to:

  • w eksporcie 87,3% (w tym UE 80,7%)
  • w imporcie 67,1% (w tym UE 59,9%).

Natomiast najmniejszy udział odnotowano w 2019 roku z krajami Europy Środkowo-Wschodniej:

  • w eksporcie ogółem wyniósł 5,9%
  • w imporcie 7,7%

Podczas gdy w analogicznym okresie 2018 wyniósł on:

  • w eksporcie 5,6%
  • w imporcie8,7%.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 108,6 mld zł (minus 28,6 mld USD, minus 25,3 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 10,9 mld zł (minus 2,8 mld USD, minus 2,6 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 118,7 mld zł (31,3 mld USD, 27,7 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 122,4 mld zł (32,2 mld USD, 28,5 mld EUR).

Dla naszych klientów szczególnie istotny jest handel z krajami rozwijającymi się i z Rosją. Udział Rosji w imporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okres 2018 roku o 1 punkt procentowy i stanowił 6% jednak współczynnik eksportu wzrósł nieznacznie o 0,1 punktu procentowego i wyniósł 3,0 %.

Wyniki te nie są zaskakujące uwzględniając obecną sytuację polityczną. Zauważyć można, że w eksporcie obrót z Rosją jest na tym samym poziomie co ze Stanami Zjednoczonymi. W imporcie zaś Rosja zajmuje wysokie 3 miejsce wyprzedzona jedynie przez Niemcy i Chiny.

Źródło: dane opublikowane przez GUS

W rozbiciu na poszczególne towary w eksporcie największy wzrost dotyczył napojów i tytoniu (o 23,6%), olei oraz tłuszczów, wosków,zwierzęcych i roślinnych (o 20,8%) natomiast najmniejszy wzrost odnotowano w surowcach nieja-dalnych z wyjątkiem paliw (o 0,2%).

Obroty towarowe Polski z najważniejszymi krajami w pierwszym półroczu 2018 i 2019 roku
Obroty towarowe Polski z najważniejszymi krajami w pierwszym półroczu 2018 i 2019 roku

W imporcie największy wzrost zanotowano w napojach i tytoniu (o 25,0%) oraz maszynach, urządzeniach i sprzęcie transportowym (o 8,6%) natomiast spadek obserwowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 3,3%) oraz w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 1,1%).