Mundial w Rosji – czyli zmiany na rynku wschodnim

Federacja Rosyjska powstała po rozpadzie ZSRR. Od zawsze utożsamiana z silną, choć nieco zacofaną gospodarką i ogromnymi złożami bogactw naturalnych, których sprzedaż silnie wspiera budżet tego kraju. W roku 2018 Rosja wybrana została na organizatora Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To nie lada zaszczyt dla obywateli i władz państwa, bowiem w kolejce do organizacji tak wielkiej rangi wydarzeń sportowych stoi wiele krajów.

To już drugi w ostatnim czasie wielki festiwal sportu odbywający się w Rosji. Przypomnieć bowiem trzeba ostatnią Olimpiadę Zimową z 2014 roku, która odbyła się w Soczi. Już wtedy organizatorzy pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych i przygotowanie się do takiego wyzwania nie jest trudnością. Mundial 2018 jest jedynie potwierdzeniem potencjału gospodarczego Rosji w zakresie jej możliwości finansowych. Przygotowanie dwóch ogromnych imprez o randze światowej w tak krótkim czasie jest poza możliwościami wielu krajów uważanych za rozwijające się lepiej.

Gospodarka Rosji

Mundial pozwolił kibicom z całego świata poznać Rosję i jej stolicę w Moskwie. Dla niektórych były to ponowne odwiedziny w tym kraju, dzięki czemu mogli dostrzec pozytywne zmiany do jakich w nim doszło. Po opadnięciu „żelaznej kurtyny” nastąpiło wyraźne złagodzenie stosunków Rosji z resztą świata. I choć wciąż często władze kraju demonstrują jej siłę i niezależność, to z pewnością można jednak mówić o ociepleniu w relacjach z tym krajem. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że w czasach ZSRR państwowa gospodarka pozostawała daleko za rozwiniętą technologicznie resztą świata, przez co Rosja do dziś jest jednym z największych rynków zbytu w Europie i Azji.

Zmiany w Rosji

Postęp widać w każdym większym mieście. Coraz więcej wyremontowanych domów i kamienic, wielkie centra handlowe, spokój i porządek na ulicach, a także przyjacielsko nastawieni ludzie to rzeczywisty obraz Moskwy i innych aglomeracji. Zewsząd widać, że czasy kryzysu dawno tu już minęły, a ludziom żyje się lepiej niż jeszcze 20 lat temu. Rozwój Rosji jest faktem, któremu trudno zaprzeczyć.

Rosja to ogromny rynek zbytu na towary i usługi z całego świata. Olimpiada Zimowa w Soczi i Mundial 2018 to nie tylko sportowe widowiska, ale czas promocji tego kraju na świecie. Ostatnie wydarzenia pozwoliły spojrzeć na ten kraj z innego punktu widzenia. Runęły stereotypy o zacofaniu i wszechobecnej przemocy. Kibice i turyści zaskoczeni są wysoką kulturą, bogactwem i organizacją, którą widzą wokół siebie. Centra Moskwy i innych wielkich miast niczym nie ustępują bowiem aglomeracjom na pozostałych kontynentach.

Potencjał rynkowy Rosji

Nie dziwi zatem, że i polscy przedsiębiorcy coraz chętniej otwierają się na współpracę z firmami z Rosji. Duże spółki coraz częściej tworzą tam swoje przedstawicielstwa. Wielu przedsiębiorców rejestruje działalność dostrzegając potencjał zbytu dla towarów i usług, a także możliwości produkcyjnych w różnych branżach. Początkowe trudności ze skomplikowanym systemem prawnym w Rosji szybko przekuwane są w sukces finansowy większości inwestorów. Ogromną bowiem zaletą dla polskich przedsiębiorców jest terytorialne sąsiedztwo, które niemal z automatu stawia nas w czołówce krajów współpracujących gospodarczo z Federacją Rosyjską.

Przy okazji sportowych emocji warto pomyśleć o tych wszystkich zmianach jakie zaszły w ostatnich latach w Rosji. Warto spojrzeć na Moskwę, której wielkość i bogactwo wzbudza podziw od dziesięcioleci. Warto też dostrzec potencjał rynkowy dla wielu branż w produkcji, handlu i usługach, bo obywatele tego kraju chętnie otwierają się na nowinki z zachodu. A bogactwo w surowce naturalne Rosji sprawia, że nie tylko chętnie kupują, ale i sowicie płacą.